ensv

Projects

  • Leadership
  • Management
  • Planning

Pen-D Consult AB står som leverantör av konsulttjänster för tekniska och organisatoriska projektledningsuppdrag,
därtill erbjuder vi interimtjänster som ledare i linjeorganisationer.

Pen–D Consult AB arbetar med 3 hörnstenar.

Sitemap